Gostiad's Road - The Scotsman

Enkelt och smidigt

På mitt jobb så har vi ett bra besökssystem som jag tycker fungerar väldigt bra. Ja det är enkelt att hanterar och det är lätt för besökarna att skriva in sig. Det är bra tycker jag att det finns på flera olika språk. Om man har besök från lite olika platser i världen som vi har på jobbet så underlättar det en hel det.

Ja det är smidigt och något som är väldigt bra och underlättar jobbet på ett bra sätt .Tidigare hade vi  så att vi var tvungna att skriva in alla för hand och det var inte alltid så lätt .Förs och främst om det var ett namn som var lite krångligt så visste man inte hur det stavades och det kunde bli lite hur som helst. Plus att det tog så mycket längre tid än om man har en dator som dom skriver in sig i och som gör det mycket lättare för os i receptionen att bara skriva ut deras besöksbrickor. Ja det finns många fördelar med det och det är ju något som är bra både för dom besökande och för oss som jobbar. Det går lättare och smidigare och det är ju något som alltid är populärt och som alla vill uppnå. Så det blir bra för alla inblandade. Så det är verkligen värt att ha ett bra besökssystem som man kan använda och ha på ett bra sätt.

Så har man igen än så länge men skulle behöva det så är det verkligen något man bör satsa på och göra så bra man bara kan så att det blir så bra som det bara går. Det är i alla fall värt pengarna och det underlättar arbetet och är väldigt effektivt så det finns många bra fördelar med att ha ett bra besökssystem som man kan använda.